สำนักงานบัญชีพัชรการบัญชีและภาษี
รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี
 

        สำนักงานบัญชีพัชรการบัญชีและภาษี บริษัทรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้บริการจดทะเบียนทุกประเภท รวมทั้งให้คำปรึกษา-จัดทำ-แก้ไขปรับปรุงทางด้านบัญชีและภาษีอากร บริหารงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) และผู้ทำบัญชี (CPD) ที่มีประสบการณ์ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพอย่างสูง โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ ความถูกต้อง ความรวดเร็วที่สำคัญคือความตรงต่อเวลาและความซื่อสัตย์ ดังนั้นท่านจึงสามารถไว้วางใจในบริการและความจริงใจที่บริษัทมีให้กับท่าน

บริการ
1) รับทำบัญชีและภาษีบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
2) รับทำระบบควบคุมภายในและคุมสต็อกสินค้า
3) รับทำเงินเดือน/ประกันสังคม
4) จดทะเบียนจัดตั้งและเลิกกิจการ
 
ติดต่อสอบถามข้อมูล 02-938-9399 หรือ เบอร์โทร 087-4951444 (คุณ นิ)
Email : trainacc42@gmail.com และ leelaprim@gmail.com
ที่อยู่ : 1003 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
เกี่ยวกับเรา          บริการทำบัญชี ติดต่อเรา
งานบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
ติดต่อเรา
     
     
 
 
สำนักงานบัญชีพัชรการบัญชีและภาษี บริษัทรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้บริการจดทะเบียนทุกประเภท
ที่อยู่ 1003 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสอบถามข้อมูล 02-938-9399 หรือ เบอร์โทร 087-4951444
E-mail : trainacc42@gmail.com และ leelaprim@gmail.com
Copyright @ 2014 boontax.com All rights reserved.
 
**รัฐบาลจะคืนภาษีในการท่องเที่ยวให้กับคุณถึง 1.5 หมื่นต่อคน ไม่ว่าจะใช้บริการบริษัทท่องเที่ยวหรือจ่ายค่าที่พักหักค่าลดหย่อนภาษีได้ในระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61 สนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง สามารถนำไปหักลดหย่อนได้เต็มจำนวน 100% **ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ เรียกเก็บเงินจากภาษี สุรา – ยาสูบ ร้อยละ 2 เข้ากองทุนเบี้ยยังชีพ **ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เห็นชอบขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น **เอกชนจ่อยื่นสนช. ทบทวนผ่อนปรน ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง จี้จัดเก็บบ้านเกิน 3 ล้านบาทหารายได้เข้ารัฐ แจง 50 ล้านบาท สูงเกินไป เชื่อภาคอุตสาหกรรม-เอสเอ็มอีทั่วไทยกระทบหนักเข้าข่ายพาณิชย์เสียภาษี 2%